Fiskenät – Drivgarn eller sättgarn

      Comments Off on Fiskenät – Drivgarn eller sättgarn

1168025-fishing-net

De nät som används inom fiske brukar delas in i två kategorier. Detta är drivgarn eller sättgarn. Det som skiljer dessa två sätten är om nätet är förankrat eller inte under fisket. Med drivgarn menas att delar av nätet ligger vid ytan och hålls där av flytande bojar eller liknande. I underdelen finns vissa tyngder som gör att nätet sjunger neråt.

Detta kan jämföras mot sättgarn där undre delen på nätet är förankrat i botten. Där sitter sänken som gör att nätet sjunker till botten och sedan hålls där. Längst upp finns flöten som gör att näten håller sig ”upprätta”.

Det som skiljer är helt enkelt om nätet kommer att driva fritt eller vara helt förankrat i botten.